Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Professionella tyska översättningstjänster, europeiska språk, gratis prisuppgift

Tyska översättningstjänster

Det tyska översättningscentret levererar professionella mänskliga översättningstjänster som underkastas stränga kvalitetskontrollprocedurer. Vi håller genomloppstiden så kort som möjligt men säkerställer samtidigt att det blir en produkt i toppklass, som besparar dig tid och pengar.  Klicka här för en prisuppgift

Svenska Medical Translation Services

Se nedan några intressanta fakta om tyska:

 • Tyska är officiellt språk i: Tyskland, Österrike, Schweiz, Alsace-Lorraine (Frankrike), Norditalien, östra Belgien, Luxemburg och Liechtenstein
 • Gammal högtyska går tillbaka till 700-talet och liknar i många avseenden anglosaxiska
 • Tyska talas som modersmål av ungefär 105 miljoner och av omkring 80 miljoner som inte har språket som modersmål
 • En gång var tyska lingua franca i Mellan- och Nordeuropa och är fortfarande det språk som har flest modersmålstalare i Europa.
 • “Tyskar bildar inte meningar, de gör bara sina ord längre.”~ The Kaiser (Konstantinopolitanischerdudelsackspfeifenmachersgesellschaft)
Bästa översättningstjänster Sverige
 • Engelska har hämtat många lånord från tyska, ofta utan någon förändring av stavningen: automat, fest, poltergeist, Zeitgeist, osv.
Svensk online webbsidans översättning

Du kan vinka farväl till alla gnagande tvivel på alla översättningar från eller till tyska, eftersom vi ser till att dina dokument översätts med utomordentlig omsorg och sekretess. Vi använder senaste teknologi, inklusive att antal CAT-verktyg för att se till att översättningsprocessen blir smidig. Våra fördelar är:

Tyska översättare av hög kvalitet
Vi arbetar endast med högt kvalificerade översättare med många års erfarenhet. De har alla genomgått sträng kontroll. De översättare vi anlitar för ditt projekt har samlat på sig hög sakkunskap inom din speciella verksamhetssektor.

Lokalisering
Om du låter översätta dokumentation för den tyska marknaden, anpassas texten för Tyskland, Österrike och Schweiz och den tyska kulturen och affärssammanhanget. Som resultat har läsaren intrycket att texten ursprungligen är skriven på tyska. Vi tar tid på oss att se till att din översättning flyter så naturligt som möjligt.

Sekretess
Transenter följer strikt den etiska koden för vår bransch och de normer som fastställts av European Union of Associations of Translation Companies. Våra översättare är bundna av ett avtal om sekretess och konfidentialitet. Vi håller alltid våra översättningar konfidentiella.

Be gärna om en gratis prisuppgift nu. Du får en gratis angivelse av priset inom 10 minuter.

Tjänster
Det tyska översättningscentret använder olika team av specialiserade översättare från och till tyska beroende på vilket område det är frågan om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Tysk juridisk översättning:
Vi låter erfarna översättare med juridisk universitetsexamen och som förstår rättssystemet i Tyskland, Österrike och Schweiz eller andra länder där texten ska användas översätta dina juridiska dokument.

Tyska tekniska översättningar:
Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts från eller till tyska av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister.

Tyska ekonomiska översättningar:
Våra kunder omfattar investeringsföretag, försäkringsbolag och banker. Vårt ekonomiska översättarteam samarbetar nära med ekonomer och finansanalytiker för att erbjuda expertöversättningar av ett stort antal ekonomiska dokument, inklusive:

 • årsberättelser;
 • bokslut;
 • finansiella rapporter från due diligence;
 • balansräkningar osv.

Marknadsföringsöversättningar:
Behöver du få din webbplats, ditt reklammaterial, dina broschyrer eller presentationer översatta till tyska?
Dåligt översatt marknadsföringsmaterial kan äventyra din marknadsstrategi. Därför ger vi din text till en översättare med kreativt sinne och utmärkt känsla för den tyska kulturen och kundernas beteende i Tyskland, Österrike och Schweiz. Förutom standardöversättningar av annonser, broschyrer och foldrar kan vi hjälpa dig att sätta igång PPC-kampanjer (Pay Per Click) på tyska eller starta och underhålla tyska AdWords-kampanjer på Google.

Översättning av webbplatser och lokalisering:
Med en flerspråkig webbplats kan du revolutionera din marknadstäckning. Vi erbjuder tjänster för lokalisering av webbplatser i de flesta av de främsta affärsspråken. Vårt team för webbplatsöversättning samarbetar nära med dig så att din webbplats blir internationellt framgångsrik och ger support med:

 • översättning av webbplatsinnehåll till tyska;
 • webbplatsoptimering, inklusive tyskspråkligt relaterad support för sökmotoroptimering (SEO);
 • översättning av nyckelord till tyska.

Vi arbetar med de flesta format: HTML, XML, JAVA, FLASH, PHP, etc.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.