Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Professionella svenska översättningstjänster, europeiska språk, gratis prisuppgift

Svenska översättningstjänster

Det svenska översättningscentret levererar professionella mänskliga översättningstjänster som underkastas stränga kvalitetskontrollprocedurer. Vi håller genomloppstiden så kort som möjligt men säkerställer samtidigt att det blir en produkt i toppklass, som besparar dig tid och pengar.  Klicka här för en prisuppgift

Svenska korrekturläsningstjänster

Se nedan några intressanta fakta om svenska:

 • Svenska är ett nordgermanskt eller skandinaviskt språk.
 • Svenska talas av omkring 10 miljoner människor huvudsakligen i Sverige och delar av Finland och Estland.
 • Svenska har status som de-facto nationalspråk men inte som officiellt språk.
 • Svenska är känt för sina melodiska egenskaper.
 • Det är avsevärda skillnader mellan de skrivna och de talade formerna av svenska.
 • Kunskaper i svenska kan hjälpa dig att förstå norska och danska också.
Svenska textredigeringstjänster
Sveriges bästa korrekturläsningstjänster

Du kan vinka farväl till alla gnagande tvivel på alla översättningar från eller till svenska, eftersom vi ser till att dina dokument översätts med utomordentlig omsorg och sekretess. Vi använder senaste teknologi, inklusive att antal CAT-verktyg för att se till att översättningsprocessen blir smidig. Våra fördelar är:

Svenska översättare av hög kvalitet
Vi arbetar endast med högt kvalificerade översättare med många års erfarenhet. De har alla genomgått sträng kontroll. De översättare vi anlitar för ditt projekt har samlat på sig hög sakkunskap inom din speciella verksamhetssektor.

Lokalisering
Om du låter översätta dokumentation för den svenska marknaden, anpassas texten för Sverige och den svenska kulturen och affärssammanhanget. Som resultat har läsaren intrycket att texten ursprungligen är skriven på svenska. Vi tar tid på oss att se till att din översättning flyter så naturligt som möjligt.

Sekretess
Transenter följer strikt den etiska koden för vår bransch och de normer som fastställts av European Union of Associations of Translation Companies. Våra översättare är bundna av ett avtal om sekretess och konfidentialitet. Vi håller alltid våra översättningar konfidentiella.

Be gärna om en gratis prisuppgift nu. Du får en gratis angivelse av priset inom 10 minuter.

Tjänster
Det svenska översättningscentret använder olika team av specialiserade översättare från och till svenska beroende på vilket område det är frågan om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Svensk juridisk översättning:
Vi låter erfarna översättare med juridisk universitetsexamen och som förstår rättssystemet i Sverige eller andra länder där texten ska användas översätta dina juridiska dokument.

Svenska tekniska översättningar:
Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts från eller till svenska av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister.

Svenska ekonomiska översättningar:
Våra kunder omfattar investeringsföretag, försäkringsbolag och banker. Vårt ekonomiska översättarteam samarbetar nära med ekonomer och finansanalytiker för att erbjuda expertöversättningar av ett stort antal ekonomiska dokument, inklusive:

 • årsberättelser;
 • bokslut;
 • finansiella rapporter från due diligence;
 • balansräkningar osv.

Marknadsföringsöversättningar:
Behöver du få din webbplats, ditt reklammaterial, dina broschyrer eller presentationer översatta till svenska?
Dåligt översatt marknadsföringsmaterial kan äventyra din marknadsstrategi. Därför ger vi din text till en översättare med kreativt sinne och utmärkt känsla för den svenska kulturen och kundernas beteende i Sverige. Förutom standardöversättningar av annonser, broschyrer och foldrar kan vi hjälpa dig att sätta igång PPC-kampanjer (Pay Per Click) på svenska eller starta och underhålla svenska AdWords-kampanjer på Google.

Översättning av webbplatser och lokalisering:
Med en flerspråkig webbplats kan du revolutionera din marknadstäckning. Vi erbjuder tjänster för lokalisering av webbplatser i de flesta av de främsta affärsspråken. Vårt team för webbplatsöversättning samarbetar nära med dig så att din webbplats blir internationellt framgångsrik och ger support med:

 • översättning av webbplatsinnehåll till svenska;
 • webbplatsoptimering, inklusive svenskspråkligt relaterad support för sökmotoroptimering (SEO);
 • översättning av nyckelord till svenska.

Vi arbetar med de flesta format: HTML, XML, JAVA, FLASH, PHP, etc.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.