Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Professionella ryska översättningstjänster, europeiska språk, gratis prisuppgift

Ryska översättningstjänster

Det ryska översättningscentret levererar professionella mänskliga översättningstjänster som underkastas stränga kvalitetskontrollprocedurer. Vi håller genomloppstiden så kort som möjligt men säkerställer samtidigt att det blir en produkt i toppklass, som besparar dig tid och pengar.  Klicka här för en prisuppgift

Svenska Marketing Translations

Se nedan några intressanta fakta om ryska:

 • Ryska är ett av de största språken i världen
 • Ryska är ett slaviskt språk som tillsammans med ukrainska och vitryska utgör den östslaviska språkgruppen.
 • Det talas i Ryssland och i alla länder som tidigare var en del av Sovjetunionen.
 • 145 miljoner människor talar ryska som modersmål.
 • 110 miljoner talar ryska som andraspråk.
 • Ryska skrivs med det kyrilliska alfabetet.
 • Dess nuvarande form har använts sedan 1918, då det ryska alfabetet reformerades.
Sveriges marknadsföring översättningar
Svenska Översättningstjänster

Du kan vinka farväl till alla gnagande tvivel på alla översättningar från eller till ryska, eftersom vi ser till att dina dokument översätts med utomordentlig omsorg och sekretess. Vi använder senaste teknologi, inklusive att antal CAT-verktyg för att se till att översättningsprocessen blir smidig. Våra fördelar är:

Ryska översättare av hög kvalitet
Vi arbetar endast med högt kvalificerade översättare med många års erfarenhet. De har alla genomgått sträng kontroll. De översättare vi anlitar för ditt projekt har samlat på sig hög sakkunskap inom din speciella verksamhetssektor.

Lokalisering
Om du låter översätta dokumentation för den ryska marknaden, anpassas texten för Ryssland och den ryska kulturen och affärssammanhanget. Som resultat har läsaren intrycket att texten ursprungligen är skriven på ryska. Vi tar tid på oss att se till att din översättning flyter så naturligt som möjligt.

Sekretess
Transenter följer strikt den etiska koden för vår bransch och de normer som fastställts av European Union of Associations of Translation Companies. Våra översättare är bundna av ett avtal om sekretess och konfidentialitet. Vi håller alltid våra översättningar konfidentiella.

Be gärna om en gratis prisuppgift nu. Du får en gratis angivelse av priset inom 10 minuter.

Tjänster
Det ryska översättningscentret använder olika team av specialiserade översättare från och till ryska beroende på vilket område det är frågan om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Rysk juridisk översättning:
Vi låter erfarna översättare med juridisk universitetsexamen och som förstår rättssystemet i Ryssland eller andra länder där texten ska användas översätta dina juridiska dokument.

Ryska tekniska översättningar:
Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts från eller till ryska av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister.

Ryska ekonomiska översättningar:
Våra kunder omfattar investeringsföretag, försäkringsbolag och banker. Vårt ekonomiska översättarteam samarbetar nära med ekonomer och finansanalytiker för att erbjuda expertöversättningar av ett stort antal ekonomiska dokument, inklusive:

 • årsberättelser;
 • bokslut;
 • finansiella rapporter från due diligence;
 • balansräkningar osv.

Marknadsföringsöversättningar:
Behöver du få din webbplats, ditt reklammaterial, dina broschyrer eller presentationer översatta till ryska?
Dåligt översatt marknadsföringsmaterial kan äventyra din marknadsstrategi. Därför ger vi din text till en översättare med kreativt sinne och utmärkt känsla för den ryska kulturen och kundernas beteende i Ryssland. Förutom standardöversättningar av annonser, broschyrer och foldrar kan vi hjälpa dig att sätta igång PPC-kampanjer (Pay Per Click) på ryska eller starta och underhålla ryska AdWords-kampanjer på Google.

Översättning av webbplatser och lokalisering:
Med en flerspråkig webbplats kan du revolutionera din marknadstäckning. Vi erbjuder tjänster för lokalisering av webbplatser i de flesta av de främsta affärsspråken. Vårt team för webbplatsöversättning samarbetar nära med dig så att din webbplats blir internationellt framgångsrik och ger support med:

 • översättning av webbplatsinnehåll till ryska;
 • webbplatsoptimering, inklusive ryskspråkligt relaterad support för sökmotoroptimering (SEO);
 • översättning av nyckelord till ryska.

Vi arbetar med de flesta format: HTML, XML, JAVA, FLASH, PHP, etc.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.