Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Professionella polska översättningstjänster, europeiska språk, gratis prisuppgift

Polska översättningstjänster

Det polska översättningscentret levererar professionella mänskliga översättningstjänster som underkastas stränga kvalitetskontrollprocedurer. Vi håller genomloppstiden så kort som möjligt men säkerställer samtidigt att det blir en produkt i toppklass, som besparar dig tid och pengar.  Klicka här för en prisuppgift

Svenska textredigeringstjänster

Se nedan några intressanta fakta om polska:

 • Polska talas av cirka 50 miljoner, av vilka de flesta bor i Polen
 • Polska använder det latinska alfabetet men det har fler tecken än de andra språken – 32
 • Polska är ganska komplicerat, både beträffande grammatik och stavning.
 • Det sägs ofta att kinesiska är det enda språket som är svårare än polska
Online tekniska översättningar
Svenska tolkningstjänster

Du kan vinka farväl till alla gnagande tvivel på alla översättningar från eller till polska, eftersom vi ser till att dina dokument översätts med utomordentlig omsorg och sekretess. Vi använder senaste teknologi, inklusive att antal CAT-verktyg för att se till att översättningsprocessen blir smidig. Våra fördelar är:

Polska översättare av hög kvalitet
Vi arbetar endast med högt kvalificerade översättare med många års erfarenhet. De har alla genomgått sträng kontroll. De översättare vi anlitar för ditt projekt har samlat på sig hög sakkunskap inom din speciella verksamhetssektor.

Lokalisering
Om du låter översätta dokumentation för den polska marknaden, anpassas texten för Polen och den polska kulturen och affärssammanhanget. Som resultat har läsaren intrycket att texten ursprungligen är skriven på polska. Vi tar tid på oss att se till att din översättning flyter så naturligt som möjligt.

Sekretess
Transenter följer strikt den etiska koden för vår bransch och de normer som fastställts av European Union of Associations of Translation Companies. Våra översättare är bundna av ett avtal om sekretess och konfidentialitet. Vi håller alltid våra översättningar konfidentiella.

Be gärna om en gratis prisuppgift nu. Du får en gratis angivelse av priset inom 10 minuter.

Tjänster
Det polska översättningscentret använder olika team av specialiserade översättare från och till polska beroende på vilket område det är frågan om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Polsk juridisk översättning:
Vi låter erfarna översättare med juridisk universitetsexamen och som förstår rättssystemet i Polen eller andra länder där texten ska användas översätta dina juridiska dokument.

Polska tekniska översättningar:
Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts från eller till polska av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister.

Polska ekonomiska översättningar:
Våra kunder omfattar investeringsföretag, försäkringsbolag och banker. Vårt ekonomiska översättarteam samarbetar nära med ekonomer och finansanalytiker för att erbjuda expertöversättningar av ett stort antal ekonomiska dokument, inklusive:

 • årsberättelser;
 • bokslut;
 • finansiella rapporter från due diligence;
 • balansräkningar osv.

Marknadsföringsöversättningar
Behöver du få din webbplats, ditt reklammaterial, dina broschyrer eller presentationer översatta till polska?
Dåligt översatt marknadsföringsmaterial kan äventyra din marknadsstrategi. Därför ger vi din text till en översättare med kreativt sinne och utmärkt känsla för den polska kulturen och kundernas beteende i Polen. Förutom standardöversättningar av annonser, broschyrer och foldrar kan vi hjälpa dig att sätta igång PPC-kampanjer (Pay Per Click) i Polen eller starta och underhålla polska AdWords-kampanjer på Google.

Översättning av webbplatser och lokalisering:
Med en flerspråkig webbplats kan du revolutionera din marknadstäckning. Vi erbjuder tjänster för lokalisering av webbplatser i de flesta av de främsta affärsspråken. Vårt team för webbplatsöversättning samarbetar nära med dig så att din webbplats blir internationellt framgångsrik och ger support med:

 • översättning av webbplatsinnehåll till polska;
 • webbplatsoptimering, inklusive polskspråkligt relaterad support för sökmotoroptimering (SEO);
 • översättning av nyckelord till polska.

Vi arbetar med de flesta format: HTML, XML, JAVA, FLASH, PHP, etc.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.