Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Professionella kinesiska översättningstjänster, europeiska språk, gratis prisuppgift

Kinesiska översättningstjänster

Det kinesiska översättningscentret levererar professionella mänskliga översättningstjänster som underkastas stränga kvalitetskontrollprocedurer. Vi håller genomloppstiden så kort som möjligt men säkerställer samtidigt att det blir en produkt i toppklass, som besparar dig tid och pengar.  Klicka här för en prisuppgift

Bästa översättningstjänster Sverige

Se nedan några intressanta fakta om kinesiska:

 • Det kinesiska språket tillhör den sino-tibetanska språkfamiljen.
 • Omkring en femtedel av världens befolkning talar någon form av kinesiska som modersmål.
 • Talad kinesiska kännetecknas av att den skiljer sig mycket åt inom språkområdet.
 • Det finns mellan sju och tretton regionala kinesiska huvudspråkgrupper.
 • Den standardiserade formen av talad kinesiska är standard mandarin.
 • Kinesiska skrivtecken har över tid utvecklats från tidigare former av symboltecken.
Svensk online webbsidans översättning
Bästa webbplatsens översättningstjänster

Du kan vinka farväl till alla gnagande tvivel på alla översättningar från eller till kinesiska, eftersom vi ser till att dina dokument översätts med utomordentlig omsorg och sekretess. Vi använder senaste teknologi, inklusive att antal CAT-verktyg för att se till att översättningsprocessen blir smidig. Våra fördelar är:

Kinesiska översättare av hög kvalitet
Vi arbetar endast med högt kvalificerade översättare med många års erfarenhet. De har alla genomgått sträng kontroll. De översättare vi anlitar för ditt projekt har samlat på sig hög sakkunskap inom din speciella verksamhetssektor.

Lokalisering
Om du låter översätta dokumentation för den kinesiska marknaden, anpassas texten för Kina och den kinesiska kulturen och affärssammanhanget. Som resultat har läsaren intrycket att texten ursprungligen är skriven på kinesiska. Vi tar tid på oss att se till att din översättning flyter så naturligt som möjligt.

Sekretess
Transenter följer strikt den etiska koden för vår bransch och de normer som fastställts av European Union of Associations of Translation Companies. Våra översättare är bundna av ett avtal om sekretess och konfidentialitet. Vi håller alltid våra översättningar konfidentiella.

Be gärna om en gratis prisuppgift nu. Du får en gratis angivelse av priset inom 10 minuter.

Tjänster
Det kinesiska översättningscentret använder olika team av specialiserade översättare från och till kinesiska beroende på vilket område det är frågan om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Kinesisk juridisk översättning:
Vi låter erfarna översättare med juridisk universitetsexamen och som förstår rättssystemet i Kina eller andra länder där texten ska användas översätta dina juridiska dokument.

Kinesiska tekniska översättningar:
Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts från eller till kinesiska av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister.

Kinesiska ekonomiska översättningar:
Våra kunder omfattar investeringsföretag, försäkringsbolag och banker. Vårt ekonomiska översättarteam samarbetar nära med ekonomer och finansanalytiker för att erbjuda expertöversättningar av ett stort antal ekonomiska dokument, inklusive:

 • årsberättelser;
 • bokslut;
 • finansiella rapporter från due diligence;
 • balansräkningar osv.

Marknadsföringsöversättningar:
Behöver du få din webbplats, ditt reklammaterial, dina broschyrer eller presentationer översatta till kinesiska?
Dåligt översatt marknadsföringsmaterial kan äventyra din marknadsstrategi. Därför ger vi din text till en översättare med kreativt sinne och utmärkt känsla för den kinesiska kulturen och kundernas beteende i Kina. Förutom standardöversättningar av annonser, broschyrer och foldrar kan vi hjälpa dig att sätta igång PPC-kampanjer (Pay Per Click) i Kina eller starta och underhålla kinesiska AdWords-kampanjer på Google.

Översättning av webbplatser och lokalisering:
Med en flerspråkig webbplats kan du revolutionera din marknadstäckning. Vi erbjuder tjänster för lokalisering av webbplatser i de flesta av de främsta affärsspråken. Vårt team för webbplatsöversättning samarbetar nära med dig så att din webbplats blir internationellt framgångsrik och ger support med:

 • översättning av webbplatsinnehåll till kinesiska;
 • webbplatsoptimering, inklusive kinesiskspråkligt relaterad support för sökmotoroptimering (SEO);
 • översättning av nyckelord till kinesiska.

Vi arbetar med de flesta format: HTML, XML, JAVA, FLASH, PHP, etc.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.