Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Professionella franska översättningstjänster, europeiska språk, gratis prisuppgift

Franska översättningstjänster

Det franska översättningscentret levererar professionella mänskliga översättningstjänster som underkastas stränga kvalitetskontrollprocedurer. Vi håller genomloppstiden så kort som möjligt men säkerställer samtidigt att det blir en produkt i toppklass, som besparar dig tid och pengar.  Klicka här för en prisuppgift

Bästa webbplatsens översättningstjänster

Se nedan några intressanta fakta om franska:

 • Franska talas som modersmål av 77 miljoner människor över hela världen.
 • 50 miljoner människor talar franska som andraspråk.
 • Franska talas av 200 miljoner människor som främmande språk.
 • Franska är ett av de officiella språken i 27 länder och talas i sammanlagt 57 länder.
 • Franska och engelska är det enda språk som talas som modersmål på 5 kontinenter och de enda språk som lärs ut i alla länder i världen.
Svensk Ekonomisk Översättnings Service
Svenska ekonomiska översättningar

Du kan vinka farväl till alla gnagande tvivel på alla översättningar från eller till franska, eftersom vi ser till att dina dokument översätts med utomordentlig omsorg och sekretess. Vi använder senaste teknologi, inklusive att antal CAT-verktyg för att se till att översättningsprocessen blir smidig. Våra fördelar är:

Franska översättare av hög kvalitet
Vi arbetar endast med högt kvalificerade översättare med många års erfarenhet. De har alla genomgått sträng kontroll. De översättare vi anlitar för ditt projekt har samlat på sig hög sakkunskap inom din speciella verksamhetssektor.

Lokalisering
Om du låter översätta dokumentation för den franska marknaden, anpassas texten för Frankrike och den franska kulturen och affärssammanhanget. Som resultat har läsaren intrycket att texten ursprungligen är skriven på franska. Vi tar tid på oss att se till att din översättning flyter så naturligt som möjligt.

Sekretess
Transenter följer strikt den etiska koden för vår bransch och de normer som fastställts av European Union of Associations of Translation Companies. Våra översättare är bundna av ett avtal om sekretess och konfidentialitet. Vi håller alltid våra översättningar konfidentiella.

Be gärna om en gratis prisuppgift nu. Du får en gratis angivelse av priset inom 10 minuter.

Tjänster
Det franska översättningscentret använder olika team av specialiserade översättare från och till franska beroende på vilket område det är frågan om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Fransk juridisk översättning:
Vi låter erfarna översättare med juridisk universitetsexamen och som förstår rättssystemet i Frankrike eller andra länder där texten ska användas översätta dina juridiska dokument.

Franska tekniska översättningar:
Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts från eller till franska av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister.

Franska ekonomiska översättningar:
Våra kunder omfattar investeringsföretag, försäkringsbolag och banker. Vårt ekonomiska översättarteam samarbetar nära med ekonomer och finansanalytiker för att erbjuda expertöversättningar av ett stort antal ekonomiska dokument, inklusive:

 • årsberättelser;
 • bokslut;
 • finansiella rapporter från due diligence;
 • balansräkningar osv.

Marknadsföringsöversättningar:
Behöver du få din webbplats, ditt reklammaterial, dina broschyrer eller presentationer översatta till franska?
Dåligt översatt marknadsföringsmaterial kan äventyra din marknadsstrategi. Därför ger vi din text till en översättare med kreativt sinne och utmärkt känsla för den franska kulturen och kundernas beteende i Frankrike. Förutom standardöversättningar av annonser, broschyrer och foldrar kan vi hjälpa dig att sätta igång PPC-kampanjer (Pay Per Click) på franska eller starta och underhålla franska AdWords-kampanjer på Google.

Översättning av webbplatser och lokalisering:
Med en flerspråkig webbplats kan du revolutionera din marknadstäckning. Vi erbjuder tjänster för lokalisering av webbplatser i de flesta av de främsta affärsspråken. Vårt team för webbplatsöversättning samarbetar nära med dig så att din webbplats blir internationellt framgångsrik och ger support med:

 • översättning av webbplatsinnehåll till franska;
 • webbplatsoptimering, inklusive franskspråkligt relaterad support för sökmotoroptimering (SEO);
 • översättning av nyckelord till franska.

Vi arbetar med de flesta format: HTML, XML, JAVA, FLASH, PHP, etc.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.