Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Professionella engelska översättningstjänster, europeiska språk, gratis prisuppgift

Engelska översättningstjänster

Det engelska översättningscentret levererar professionella mänskliga översättningstjänster som underkastas stränga kvalitetskontrollprocedurer. Vi håller genomloppstiden så kort som möjligt men säkerställer samtidigt att det blir en produkt i toppklass, som besparar dig tid och pengar.  Klicka här för en prisuppgift

Online juridisk översättning Sverige

Se nedan några intressanta fakta om engelska:

 • Ungefär 375 miljoner människor talar engelska som första språk
 • Engelska är det språk som har tredje störst antal modersmålstalare i världen.
 • Det är mellan 470 miljoner och 1 miljard som talar engelska som andraspråk
 • Modern engelska beskrivs som första globala lingua franca.
 • Engelska har massor av homonymer: “The bandage was wound around the wound.” “I did not object to the object.” “They were too close to the door to close it.”
 • “Good bye” kom från “God bye” som kom från “God be with you”.
 • Det är olagligt att tala engelska enligt staten Illinois lag. Det officiellt erkända språket är ”amerikanska”.
Document Translation Service Sverige
Svenska Online Pharmaceutical Translation

Du kan vinka farväl till alla gnagande tvivel på alla översättningar från eller till engelska, eftersom vi ser till att dina dokument översätts med utomordentlig omsorg och sekretess. Vi använder senaste teknologi, inklusive att antal CAT-verktyg för att se till att översättningsprocessen blir smidig. Våra fördelar är:

Engelska översättare av hög kvalitet
Vi arbetar endast med högt kvalificerade översättare med många års erfarenhet. De har alla genomgått sträng kontroll. De översättare vi anlitar för ditt projekt har samlat på sig hög sakkunskap inom din speciella verksamhetssektor.

Lokalisering
Om du låter översätta dokumentation för den engelska marknaden, anpassas texten för Storbritannien, USA och Kanada och den engelska kulturen och affärssammanhanget. Som resultat har läsaren intrycket att texten ursprungligen är skriven på engelska. Vi tar tid på oss att se till att din översättning flyter så naturligt som möjligt.

Sekretess
Transenter följer strikt den etiska koden för vår bransch och de normer som fastställts av European Union of Associations of Translation Companies. Våra översättare är bundna av ett avtal om sekretess och konfidentialitet. Vi håller alltid våra översättningar konfidentiella.

Be gärna om en gratis prisuppgift nu. Du får en gratis angivelse av priset inom 10 minuter.

Tjänster
Det engelska översättningscentret använder olika team av specialiserade översättare från och till engelska beroende på vilket område det är frågan om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Engelsk juridisk översättning:
Vi låter erfarna översättare med juridisk universitetsexamen och som förstår rättssystemet i Storbritannien, USA och Kanada eller andra länder där texten ska användas översätta dina juridiska dokument.

Engelska tekniska översättningar:
Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts från eller till engelska av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister.

Engelska ekonomiska översättningar:
Våra kunder omfattar investeringsföretag, försäkringsbolag och banker. Vårt ekonomiska översättarteam samarbetar nära med ekonomer och finansanalytiker för att erbjuda expertöversättningar av ett stort antal ekonomiska dokument, inklusive:

 • årsberättelser;
 • bokslut;
 • finansiella rapporter från due diligence;
 • balansräkningar osv.

Marknadsföringsöversättningar:
Behöver du få din webbplats, ditt reklammaterial, dina broschyrer eller presentationer översatta till engelska?
Dåligt översatt marknadsföringsmaterial kan äventyra din marknadsstrategi. Därför ger vi din text till en översättare med kreativt sinne och utmärkt känsla för den engelska kulturen och kundernas beteende i Storbritannien, USA och Kanada. Förutom standardöversättningar av annonser, broschyrer och foldrar kan vi hjälpa dig att sätta igång PPC-kampanjer (Pay Per Click) på engelska eller starta och underhålla engelska AdWords-kampanjer på Google.

Översättning av webbplatser och lokalisering:
Med en flerspråkig webbplats kan du revolutionera din marknadstäckning. Vi erbjuder tjänster för lokalisering av webbplatser i de flesta av de främsta affärsspråken. Vårt team för webbplatsöversättning samarbetar nära med dig så att din webbplats blir internationellt framgångsrik och ger support med:

 • översättning av webbplatsinnehåll till engelska;
 • webbplatsoptimering, inklusive engelskspråkligt relaterad support för sökmotoroptimering (SEO);
 • översättning av nyckelord till engelska.

Vi arbetar med de flesta format: HTML, XML, JAVA, FLASH, PHP, etc.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.