Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Teknisk översättning, översätta tekniskt språk, manualer, anbud | Transenter

Tekniska översättningar

Dina handböcker, tekniska specifikationer och anvisningar översätts av experter med universitetsutbildning och gås sedan igenom av tekniska specialister i landet i fråga. Vårt team av tekniska översättare är specialiserade inom:

 • översättning av anvisningar;
 • översättning av användarhandböcker;
 • översättning av servicehandböcker;
 • översättning av diagnoshandböcker;
 • översättning av riktlinjer för hälsa och säkerhet;
 • översättning av tekniska kataloger.

De områden våra tekniska översättare är specialiserade på inkluderar följande:

 • bilindustri;
 • flyg- och rymdteknik;
 • gruvbrytning;
 • olja & gas;
 • maskinindustri;
 • elektroteknik;
 • väg- och vattenbyggnad.