Nyare blogginlägg:

Kontakt

+31 20 808 1509

info@transenter.se

Document Translation Service Sverige
Översättningslösningar, språktjänster, industrier, sektorer | Transenter

SEKTORER OCH BRANSCHER

Transenter anlitar olika team av specialistöversättare, beroende på vilket område det är fråga om. Vi ser till att vi ger arbetet till översättare med språket som modersmål och som har den expertkunskap som krävs för att klara av den nivå av specialisering som din översättning innebär.

Vad är det som gör en bra översättning?
Översättning handlar om mer än bara skriva om en text på ett annat språk. En bra översättning kräver djupgående kunskap om den sektor det är fråga om och om det land där texten ska användas. Det är viktigt att hitta en översättningspartner som erbjuder rätt bakgrundskunskap och som förstår din verksamhets särskilda natur.

De sektorer vi täcker:

  • juridiska översättningar;
  • tekniska översättningar;
  • ekonomiska översättningar;
  • kommersiella översättningar;
  • översättningar av webbplatser;
  • medicinsk översättning;
  • översättning energi och olja.

Om du har några fler frågor kontakta en av våra projektledare eller begär en prisuppgift online.